دکتر فاطمه حسین زاده چهکندک

تخصص: تغذیه
محل مطب: بیرجند

دکتر فاطمه حسین زاده چهکندک متخصص تغذیه و رژیم درمانی در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر فاطمه حسین زاده چهکندک

شماره تماس:

05632048267

آدرس:

خیابان غفاری – روبروی دانشگاه علوم پزشکی – نبش ابوریحان بیرونی – ساختمان پزشکان بوعلی – طبقه پنجم