این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138474545
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – خیابان عارف 2 ( پرستار 1 ) – ساختمان مهر

دکتر فاطمه سبزی فوق تخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر فاطمه سبزی