این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اصفهان
03136206261
اصفهان
چهارباغ بالا – نرسیده به دروازه شیراز – اول بهار ازادی – ساختمان بهار – طبقه اول – واحد 106

دکتر فتح اله حر متخصص ارتوپدی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر فتح اله حر