دکتر فرانک اثنا عشری
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر فرانک اثنا عشری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرانک اثنا عشری

شماره تماس:

02177296602

آدرس:

تهران – فلکه دوم تهرانپارس – ابتدای خیابان فرجام – ساختمان پزشکان اشراق – طبقه اول