دکتر فردین فرجی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اراک

دکتر فردین فرجی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فردین فرجی

شماره تماس:

08632246797

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان شهید بهشتی – خیابان سه راه ارامنه – ساختمان پزشکان دی