این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اردبیل
04533246072
اردبیل
اردبیل – میدان یحیوی – ساختمان پاستور 1 – طبقه 6 – پلاک 24

دکتر فرزانه علی اصغری تبریزی متخصص مغز و اعصاب در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر فرزانه علی اصغری تبریزی