دکتر فرشید درویش دماوندی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: کرمان

دکتر فرشید درویش دماوندی متخصص پوست و مو در کرمان | آدرس و تلفن دکتر فرشید درویش دماوندی

شماره تماس:

03432460719

آدرس:

بلوار جهاد – ساختمان پزشکان مادر- طبقه3