این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
کرمان
03432460719
کرمان
بلوار جهاد – ساختمان پزشکان مادر- طبقه3

دکتر فرشید درویش دماوندی متخصص پوست و مو در کرمان | آدرس و تلفن دکتر فرشید درویش دماوندی