این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
09100129914
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – سه راه پلنگ صورتی – کوچه شهید توسلی – ساختمان پزشکان آرام – طبقه 4 – واحد 14

دکتر فرشید فرزانه متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر فرشید فرزانه