این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
ساری
01144431633
ساری
میدان معلم – ساختمان نیکا – مرکز مانا – طبقه دوم – واحد ۳

دکتر فرنوش نقاشیان متخصص تغذیه و رژیم درمانی در ساری | آدرس و تلفن دکتر فرنوش نقاشیان