این پزشک

تخصص پزشک: جراحی شانه و زانو و آسیبهای ورزشی / ارتوپد
رشت
01332115895
رشت
گلسار – روبروی اداره پست – کوچه 80 – پلاک 4

دکتر فرهاد قربانعلیزاده متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر فرهاد قربانعلیزاده