این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
شیراز
07132125541
شیراز
بلوار زند – بیمارستان سعدی – درمانگاه شهید فقیهی

دکتر فرهاد هنجنی متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر فرهاد هنجنی