دکتر فرهاد هنجنی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: شیراز

دکتر فرهاد هنجنی متخصص پوست و مو در شیراز | آدرس و تلفن دکتر فرهاد هنجنی

شماره تماس:

07132125541

آدرس:

بلوار زند – بیمارستان سعدی – درمانگاه شهید فقیهی