دکتر فروزان یزدی زاده
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر فروزان یزدی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فروزان یزدی زاده

شماره تماس:

061-33339584

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – نبش خیابان سروش شرقی – مجتمع پزشکی شهاب – طبقه 6