این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اهواز
061-33339584
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – نبش خیابان سروش شرقی – مجتمع پزشکی شهاب – طبقه 6

دکتر فروزان یزدی زاده متخصص چشم و بینایی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر فروزان یزدی زاده