این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرمانشاه
08337276044
کرمانشاه
کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – ساختمان شفا – طبقه 1

دکتر فریبا شیخی شوشتری متخصص چشم و بینایی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر فریبا شیخی شوشتری