دکتر فریبا شیخی شوشتری

تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر فریبا شیخی شوشتری متخصص چشم و بینایی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر فریبا شیخی شوشتری

شماره تماس:

08337276044

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – ساختمان شفا – طبقه 1