این پزشک

تخصص پزشک: چشم
رشت
01333321700
رشت
گیلان – رشت – چهارراه پورسینا – ساختمان اطباء – طبقه سوم

دکتر فریدون حیدری باطنی متخصص چشم و بینایی در رشت | آدرس و تلفن دکتر فریدون حیدری باطنی