دکتر فریدون فرهی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر فریدون فرهی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فریدون فرهی

شماره تماس:

061-33336245

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – مطهری شرقی – نبش اردیبهشت – پلاک 45