دکتر فلورا باروت سازان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر فلورا باروت سازان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فلورا باروت سازان

شماره تماس:

08134225986

آدرس:

همدان – خیابان کرمانشاه – میدان پاسداران