دکتر فیض محمد ریگی
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر فیض محمد ریگی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فیض محمد ریگی

شماره تماس:

05433212424

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان امیرالمومنین 8 – ساختمان پزشکان امیرالمومنین