این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
کرمان
09050576623
کرمان
بلوار جهاد – بین جهاد ۸ و ۱۰ – برج پزشکی نیکان – طبقه نهم

دکتر لاله ستوده متخصص تغذیه و رژیم درمانی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر لاله ستوده