این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اردبیل
04533235115
اردبیل
اردبیل – میدان ورزش – خیابان پاسداران – ساختمان پزشکان ارم

دکتر لیلی اوستا متخصص قلب و عروق در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر لیلی اوستا