دکتر لیلا رضایی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر لیلا رضایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر لیلا رضایی

شماره تماس:

08337293237

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – خیابان حاج محمدتقی – روبروی آزمایشگاه پارس – ساختمان پزشکان آریا – طبقه سوم – واحد یک