این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132216343
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصرنور – واحد 106

دکتر لیلا صالحی زاده متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر لیلا صالحی زاده