این پزشک

تخصص پزشک: چشم
گرگان
01732224100
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 7 – ساختمان میرداماد – طبقه 1

دکتر ماندانا کلیشادی متخصص چشم و بینایی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر ماندانا کلیشادی