این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ایلام
084-33362339
ایلام
ایلام – خیابان سعدی جنوبی – کوچه حوزه علمیه

دکتر مجتبی ایدی زاده متخصص چشم و بینایی در ایلام | آدرس و تلفن دکتر مجتبی ایدی زاده