دکتر مجتبی ایدی زاده
تخصص: چشم
محل مطب: ایلام

دکتر مجتبی ایدی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مجتبی ایدی زاده

شماره تماس:

084-33362339

آدرس:

ایلام – خیابان سعدی جنوبی – کوچه حوزه علمیه