دکتر مجید شمس
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر مجید شمس

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مجید شمس

شماره تماس:

03432269029

آدرس:

کرمان – خیابان عباس صباحی (شهید فولادی) – ساختمان مهر – طبقه اول