این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
07132340088
شیراز
خیابان صورتگر (شهید فقیهی) – جنب داروخانه دکتر دهقان زاده – طبقه همکف

دکتر محسن آزادی متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر محسن آزادی