دکتر محسن افروزی فر
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر محسن افروزی فر

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن افروزی فر

شماره تماس:

071332306480

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – ساختمان کیمیا – طبقه ششم – واحد 5