این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
08337225770
کرمانشاه
پارکینگ شهرداری – روبروی هتل راه کربلا

دکتر محسن دوامی متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر محسن دوامی