دکتر محسن صدقی پور
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر محسن صدقی پور

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن صدقی پور

شماره تماس:

03132285118

آدرس:

اصفهان – خیابان پروین – چهارراه صباحی – ساختمان ملیکا – طبقه دوم