این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
زاهدان
05433426336
زاهدان
خیابان مدرس – جنب مرکز طب تصویری – طبقه اول – مجتمع پزشکی اتیه – طبقه یک

دکتر محمدتقی وصال متخصص ارتوپدی در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر محمدتقی وصال