دکتر محمدحسین مهرزادی


تخصص: چشم


شهر: فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – کلینیک مهر

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمدحسین مهرزادی متخصص چشم

—————–

آدرس:
07132318292


 

تلفن تماس:


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.