دکتر محمدحسین مهرزادی


تخصص : چشم


شهر: فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – کلینیک مهر

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمدحسین مهرزادی متخصص چشم

—————–

آدرس:
07132318292

 


 

تلفن تماس: