دکتر محمدحسین هادی زاده
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر محمدحسین هادی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین هادی زاده

شماره تماس:

06132231484

آدرس:

خوزستان – اهواز – خوزستان – اهواز – خیابان سلمان فارسی – خیابان فردوسی جنوبی – مجتمع پزشکی میلاد