این پزشک

تخصص پزشک: چشم
زاهدان
05433415065
زاهدان
سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام 10 – کلینیک خیام

دکتر محمدحسین ولیداد متخصص چشم و بینایی در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر محمدحسین ولیداد