دکتر محمدحسین ولیداد
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر محمدحسین ولیداد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین ولیداد

شماره تماس:

05433415065

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام 10 – کلینیک خیام