دکتر محمدرضا صبری
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر محمدرضا صبری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرضا صبری

شماره تماس:

03136210050

آدرس:

اصفهان – دروازه شیراز – بلوار دانشگاه – نرسیده به خیابان توحید – کوچه زمانی – مجتمع پردیس – بلوک 2 – طبقه 4