این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
04133259688
تبریز
کمربندی میانی – مابین پیش قدم و سجادیه – پلی کلینیک سلامت – طبقه3 – واحد F

دکتر محمدرضا محرمی متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا محرمی