دکتر محمدمهدی صدوقی
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر محمدمهدی صدوقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدمهدی صدوقی

شماره تماس:

02122777861

آدرس:

تهران – پاسداران – بوستان هشتم – پلاک 146 – واحد 1