این پزشک

تخصص پزشک: چشم
گرگان
01732321815
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 21 – بعد از کمانگری دوم – ساختمان افق – طبقه 2

دکتر محمدمهدی مطهری متخصص چشم و بینایی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر محمدمهدی مطهری