دکتر محمد حسن شلویری

تخصص: پوست و مو
محل مطب: قزوین

دکتر محمد حسن شلویری متخصص پوست و مو در قزوین | آدرس و تلفن دکتر محمد حسن شلویری

شماره تماس:

02833221566

آدرس:

فردوسی – چهارراه بوعلی – ساختمان فردوسی – طبقه 3 – واحد 10