دکتر محمد دهقان

تخصص: پوست و مو
محل مطب: گرگان

دکتر محمد دهقان متخصص پوست و مو در گرگان | آدرس و تلفن دکتر محمد دهقان

شماره تماس:

01732243929

آدرس:

عدالت 18 – ساختمان فارابی – طبقه اول