دکتر محمد ردایی
تخصص: چشم
محل مطب: گرگان

دکتر محمد ردایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد ردایی

شماره تماس:

01732342523

آدرس:

گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 11 – ساختمان دکتر کلانتری – طبقه 2