این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بندرعباس
076-32243161
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – چهار راه فاطمیه – روبروی بانک ملی – ساختمان تندیس – طبقه سوم – واحد 6

دکتر محمد رضا سعیدی فر متخصص چشم و بینایی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر محمد رضا سعیدی فر