دکتر محمد شاهی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: یزد

دکتر محمد شاهی متخصص پوست و مو در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد شاهی

شماره تماس:

03536264218

آدرس:

خیابان فرخی – داروخانه چمران – روبروی داروخانه – داخل کوچه