دکتر محمد شیمیا
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تبریز

دکتر محمد شیمیا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد شیمیا

شماره تماس:

04133371116

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – نبش گلگشت – پشت ساختمان علمی فناوری – ساختمان گلگشت