این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133371116
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – نبش گلگشت – پشت ساختمان علمی فناوری – ساختمان گلگشت

دکتر محمد شیمیا متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمد شیمیا