این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05138557804
مشهد
کوهسنگی 6 – ساختمان نیکان -طبقه سوم – واحد 5

دکتر محمد صفریان متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد صفریان