این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138443302
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان پرستار1 – پلاک3/5 – طبقه اول

دکتر محمدعلی ملک نژاد یزدی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمدعلی ملک نژاد یزدی