دکتر محمد فرهاد
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر محمد فرهاد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد فرهاد

شماره تماس:

03132225451

آدرس:

اصفهان – خیابان فردوسی اول – خیابان شهید موحدیان – ساختمان 86