دکتر محمد قسامی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر محمد قسامی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد قسامی

شماره تماس:

031-36620706

آدرس:

اصفهان – خیابان میر – روبروی بیمه آسیا – کلینیک پارسیان