این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
یزد
03538343412
یزد
خیابان کاشانی – روبروی پارک هفتم تیر – داروخانه دکتر رادمنش – ساختمان کیمیا – طبقه سوم

دکتر محمد قیصری متخصص ارتوپدی در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد قیصری