دکتر محمد مزارعی


تخصص: چشم


شهر: قزوین

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمد مزارعی متخصص چشم

—————–

آدرس:
قزوین – بوعلی – ساختمان بوعلی


 

تلفن تماس:
02833225203


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.