این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
گرگان
01732327907
گرگان
عدالت 21 – مجتمع پزشکان یادمان – طبقه اول – واحد 4

دکتر محمد مهدی صفایی متخصص ارتوپدی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر محمد مهدی صفایی