این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان (ارتوپدی کودکان)
یزد
03538279033
یزد
جنب بیمارستان مرتاض – ساختمان آبادیس – طبقه 3 – واحد 303

دکتر محمد مهدی غیلیان متخصص ارتوپدی در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد مهدی غیلیان